Fotografická soutěž o úpravu sedla v hodnotě 300 €

Vyhlášení vítěze

Především chceme poděkovat všem za krásné fotky zaslané do soutěže!

Nebylo vůbec snadné vybrat vítěze a nakonec rozhodovaly pouze detaily.

Zde Vám představujeme vítězný snímek doplněný o pár detailních záběrů.

Vítězi blahopřejeme k výhře v hodnotě 300 € a budeme se těšit na osobní předání u nás na dílně!

 

Vám všem ostatním ještě jednou děkujeme.

Další soutěž vyhlásíme s příchodem nových výplňových materiálů, což by mohlo být již na podzim 2013,

proto mějte připravené fotky (soutěžit budou moci samozřejmě i již zůčastnění).

 

 

 

Zjednodušený návod, jak soutěžit:

 1. Vyfoťte motorku se sedlem od DDT Custom Seats nebo najděte atraktivní fotky třeba z dovolené, tak aby na snímcích bylo vidět upravené sedlo.
 2. Pošlete max. 5 snímků na soutezddt@gmail.com.
 3. Nejlepší fotografie vyhrává.

 

Úvod

DDT Custom Seats vyhlašuje fotografickou soutěž s motocyklovou tematikou. Vyfoťte svoji motorku se sedlem od nás a při troše štěstí můžete vyhrát poukaz na úpravu sedla s novou pěnou GFH v hodnotě 7.500 Kč (300 €) nebo slevu 10% na úpravu sedla. Soutěž je otevřena všem zákazníkům, kteří si u DDT Custom Seats nechali jakkoli upravit sedlo na svém motocyklu, skútru, čtyřkolce, sněžném nebo vodním skútru. Každý 10. soutěžící získává automaticky 10% slevu na úpravu sedla. Všichni soutěžící se řídí následujícími pravidly.

 

 

Vymezení pojmů

 1. "Fotografická soutěž o úpravu sedla v hodnotě 300 €" (dále jen „soutěž“) se koná od 1. 12. 2012 do 30. 6. 2013.
 2. Soutěž organizuje DDT Custom Seats, Mohelno 425, 67575 (registrovaná u Živnostenského úřadu v Náměšti nad Oslavou jako Andrea Drápelová) – (dále jen „organizátor“).
 3. Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dosáhne nejpozději v první den trvání soutěže věku 18 let (dále jen „soutěžící“); soutěžící nesmí být omezen ve způsobilosti k právním úkonům.

Pravidla soutěže

 1. Pro účast v soutěži je nutné na adresu soutezddt@gmail.com zaslat fotografie motocyklu s upraveným sedlem od DDT Custom Seats tak, aby sedlo bylo viditelné. Soutěžící může zaslat max. 5 fotografií téhož motocyklu. Může ovšem zaslat libovolný počet souborů pěti fotografií (tzn. je možné soutěžit s fotografiemi několika motocyklů s upravenými sedly).
 2. Přijímány budou fotografie barevné nebo černobílé fotografie, a to pouze v elektronické podobě. Velikost fotografií musí být minimálně 800 bodů na delší straně snímku při minimálně 72 DPI. Obsah snímků nesmí být dodatečně upravován, nesmí obsahovat rámečky, popisky apod.
 3. Fotografie nemusí být aktuální (může se jednat např. o snímky z dovolené), musí však splňovat pravidla soutěže.
 4. Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií. Soutěžící ručí za své autorství.
 5. Soutěžící zasláním fotografií uděluje souhlas k jejich zveřejnění v rámci propagační činnosti organizátora. V případě, že na snímku bude další osoba (osoby), tak autor zasláním snímků vyjadřuje souhlas této další osoby (osob) se zveřejněním. Organizátor si v takovém případě vyhrazuje právo si od účastníka vyžádat kontaktní údaje na osobu (osoby) na snímcích a kontaktovat ji (je) pro ověření souhlasu se zveřejněním.
 6. Organizátor se zavazuje k tomu, že jména autorů, ani jejich kontaktní údaje nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetí straně. Výjimkou je jméno výherce soutěže, které bude zveřejněno po dohodě mezi soutěžícím a organizátorem.
 7. Soutěžící zasláním fotografií souhlasí s pravidly soutěže a přiznává se k autorství fotografií. Organizátor může soutěžícího, který poruší pravidla, ze soutěže vyloučit. Proti takovému rozhodnutí se nelze odvolat.
 8. V pořadí doručených mailů se snímky získává každý desátý soutěžící automaticky slevu 10 % na jakoukoli úpravu sedla. Tato výhra bude udělována průběžně.
 9. Organizátor rozhoduje o výherci soutěže vlastním úsudkem a není povinen své rozhodnutí o výherci zdůvodňovat.
 10. Výhrou se rozumí poukaz na úpravu sedla v hodnotě 7.500 Kč (nebo 300 €) s platností dva roky od ukončení soutěže. Peněžní hodnota poukazu vyjadřuje maximální možnou hodnotu úpravy sedla. Soutěžící může s výhrou nakládat dle vlastního uvážení. Peněžní náhrada za výhru (i její část) je vyloučena.
 11. Výherce bude vyhlášen do 15. 7. 2013. Výhra bude organizátorem předána osobně výherci, a to v Mohelně 425, 675 75 po dohodě termínu.
 12. Organizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži. V průběhu soutěže může měnit její pravidla, přerušit ji nebo i zcela zrušit. Ve sporných případech rozhoduje organizátor s konečnou platností dle svého uvážení.
 13. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.
 14. Soutěžící bere na vědomí, že výhru není možné právně vymáhat.
 15. Pravidla byla zveřejněna 29. 11. 2012 a jsou dostupná na www.ddtcustomseats.com.