Vyhlášení fotosoutěže 2014

 

 

Vyhlašujeme výherce naší fotosoutěže. Protože přišla spousta snímků a nebylo snadné vybrat,

tak jsme se rozhodli vylosovat tři výherce.

První cenu (GF-TECH300) zjískává snímek:

  

 

Druhou cenu (opěrku) zjískává snímek:

 

Třetí cenu (vyhřívání) zjískává snímek:

 

GRATULUJEME!

Foto je k nahlédnutí také na: www.facebook.com/ddtcustomseats

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pro naše zákazníky vyhlašujeme fotografickou soutěž – vyfotíte-li svoji motorku s upraveným sedlem nebo např. najdete pěkné fotky z dovolené, můžete vyhrát úpravu sedla v hodnotě 10.800,- Kč (430 €) s nejnovějším pěnovým systémem GF-TECH300 nebo další věcné ceny.

 

 

Zjednodušený návod, jak soutěžit:


1.    Vyfoťte motorku se sedlem od DDT Custom Seats nebo najděte atraktivní fotky třeba z dovolené tak, aby na snímcích bylo vidět upravené sedlo.
2.    Fotky pošlete na soutezddt@gmail.com
3.    Tři nejlepší snímky vyhrávají – první cenou je úprava sedla s novým pěnovým systémem GF-TECH300, druhou cenou je ergonomická opěrka typ Star, třetí cenou elektrické vyhřívání sedla.


Úvod


DDT Custom Seats vyhlašuje druhý ročník fotografické soutěže s motocyklovou tematikou. Vyfoťte svoji motorku se sedlem od nás a při troše štěstí můžete vyhrát poukaz na úpravu sedla s novou pěnovou výplní GF-TECH300 v hodnotě 10.800,- Kč (430 €) nebo ergonomickou opěrku typ Star či elektrické vyhřívání sedla. Soutěž je otevřena všem zákazníkům, kteří si u DDT Custom Seats nechali jakkoli upravit sedlo na svém motocyklu, skútru, čtyřkolce, sněžném nebo vodním skútru. Všichni soutěžící se řídí následujícími pravidly.

 

 
                                                                                    Fotky výherce minulého ročníku soutěže

 

Vymezení pojmů

 

I. "Fotografická soutěž o úpravu sedla v hodnotě 430 €" (dále jen „soutěž“) se koná od 14. 10. 2013 do 15. 6. 2014.

II.    Soutěž organizuje DDT Custom Seats, Mohelno 425, 67575 (registrovaná u Živnostenského úřadu v Náměšti nad Oslavou jako Andrea Došková) – (dále jen „organizátor“).

III.    Soutěže se může zúčastnit každá osoba, která dosáhne nejpozději v první den trvání soutěže věku 18 let (dále jen „soutěžící“); soutěžící nesmí být omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Účast na minulém ročníku soutěže nijak neovlivňuje aktuální účast.


Pravidla soutěže


IV.    Pro účast v soutěži je nutné na adresu soutezddt@gmail.com zaslat fotografie motocyklu s upraveným sedlem od DDT Custom Seats tak, aby sedlo bylo viditelné. Soutěžící může zaslat libovolný počet fotografií téhož motocyklu nebo libovolný počet souborů fotografií různých motocyklů. Zaslání souborů fotografií různých motocyklů se považuje za další účast v soutěži (pošlete-li např. 2 fotky jedné své motorky a 3 fotky druhé, soutěžíte „dvakrát“ – vždy s každým souborem fotek zvlášť).
V.    Přijímány budou fotografie barevné nebo černobílé fotografie, a to pouze v elektronické podobě. Velikost fotografií musí být minimálně 800 bodů na delší straně snímku při minimálně 72 DPI. Obsah snímků nesmí být dodatečně upravován, nesmí obsahovat rámečky, popisky apod.
VI.    Fotografie nemusí být aktuální (může se jednat např. o snímky z dovolené), musí však splňovat pravidla soutěže.
VII.    Soutěžící musí být autorem všech zaslaných fotografií. Soutěžící ručí za své autorství.
VIII.    Soutěžící zasláním fotografií uděluje souhlas k jejich zveřejnění v rámci propagační činnosti organizátora. V případě, že na snímku bude další osoba (osoby), tak autor zasláním snímků vyjadřuje souhlas této další osoby (osob) se zveřejněním. Organizátor si v takovém případě vyhrazuje právo si od účastníka vyžádat kontaktní údaje na osobu (osoby) na snímcích a kontaktovat ji (je) pro ověření souhlasu se zveřejněním.
IX.    Organizátor se zavazuje k tomu, že jména autorů, ani jejich kontaktní údaje nebudou zveřejňovány ani poskytovány třetí straně. Výjimkou je jméno výherce soutěže, které bude zveřejněno po dohodě mezi soutěžícím a organizátorem.
X.    Soutěžící zasláním fotografií souhlasí s pravidly soutěže a přiznává se k autorství fotografií. Organizátor může soutěžícího, který poruší pravidla, ze soutěže vyloučit. Proti takovému rozhodnutí se nelze odvolat.
XI.    Každý soutěžící může vyhrát jednu ze tří cen. Ceny získají tři nejlepší snímky. Nejlepší z nich získá hlavní výhru, druhý nejlepší pak ergonomickou opěrku typ Star, třetí nejlepší 1x elektrické vyhřívání pro jedno
sedlo
(vyhřívaní sedla se základní kabeláží a přepínačem).
XIII.    Hlavní výhrou se rozumí poukaz na úpravu sedla v hodnotě 10.800 Kč (nebo 430 €) s platností dva roky od ukončení soutěže. Peněžní hodnota poukazu vyjadřuje maximální možnou hodnotu úpravy sedla. Soutěžící může s výhrou nakládat dle vlastního uvážení. Peněžní náhrada za výhru (i její část) je vyloučena.
XIV.    Dvě výhry mimo hlavní cenu získají soutěžící jako věcné ceny, jejich získání není vázáno žádným využitím dalších služeb organizátora a tyto služby (např. montáž, úprava sedla) nejsou součástí výhry. Peněžní náhrada za věcné výhry je vyloučena.
XV.    Organizátor rozhoduje o výhercích cen vlastním úsudkem a není povinen své rozhodnutí o výherci zdůvodňovat.
XVI.    Výherce bude vyhlášen do 29. 6. 2014. Výhra bude organizátorem předána osobně výherci, a to v Mohelně 425, 675 75 po dohodě termínu.
XV.    Organizátor si vyhrazuje všechna práva k soutěži. V průběhu soutěže může měnit její pravidla, přerušit ji nebo i zcela zrušit. Ve sporných případech rozhoduje organizátor s konečnou platností dle svého uvážení.
XVI.    Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a jejich rodinní příslušníci.
XVII.    Soutěžící bere na vědomí, že výhru není možné právně vymáhat.


XVIII.    Pravidla byla zveřejněna 14. 10. 2014 a jsou dostupná na www.ddtcustomseats.com.