Andrea Došková, tel.: 777 585 482          (vedoucí) 

        Roman Došek,      tel.: 724 554 511    (technické dotazy)

                                                    e-mail: motosedla@email.cz

                                                                                                 

...................................................

Korespondenční adresa (provozovna):

Andrea Došková

Mohelno 587

675 75 MOHELNO

.................

Otevírací doba:

po dohodě (telefonicky, e-mailem)

  .............................................................

Bankovní spojení:

1473141369/0800

 .............................................................